1. ثبت نام

 2. لیست استخرها

 3. معرفی کمیته ها

 4. گزارش فعالیت ها

با سلام و تحيات 
ضمن آرزوي و موفقيت روز افزون ، انجمن صنفي منجيان غريق مجمع عمومي ساليانه خود را در در روز سه شنبه مورخ 1397/05/30 از ساعت 8 صبح الي 10 صبح به آدرس تهران ، خيابان شريعتي ، خيابان سميه ، نرسيده به خيابان مفتح ، خيابان خاقاني روبروي دانشگاه خوارزمي سالن همايش ستاد مشارکت هاي مردمي ( سمن ها) با دستور جلسه تراز نامه مالي و اداري و اهداف انجمن ، انتخابات بازرسين هييت مديره ، مسايل مرتبط به انجمن صنفي و بيمه تامين اجتماعي اجباري و ديگر خدمات مربوطه برگزار نمايد.
در اين مجمع اعضا انجمن صنفي حضورشان الزاميست که مراحل عضويت انجمن را پذيرفته باشند و کارت شناسايي انجمن را دريافت نموده باشند.
از بزرگواراني چون جناب آقاي عباسي رييس کانون هاي عالي انجمن هاي صنفي کارگري کل کشور ، آقاي دکتر مجيدي دبير کانون هاي انجمن هاي صنفي استان تهران ، آقاي ايلخان نوري رييس فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسلامي ايران ، خانم متعارفي رييس واحد در آمد سازمان تامين اجتماعي کل کشور دعوت بعمل آمده و حضور خواهند داشت.

  1. slider5

   چارت سازمانی

  2. slider5

   خدمات رفاهی

  3. slider5

   کمیته حقوقی

  4. slider5

   بازرسی و گزارش ها

  5. slider5

   سختی و سوابق کار

  6. slider5

   خدمات بیمه

 1. تبلیغات

slider